Badanie Fizjoterapeutyczne

Pierwszy kontakt z pacjentem jest elementem diagnostycznym. Fizjoterapeuta przeprowadzi ocenę i badanie w celu zdiagnozowania i zrozumienia Twojego urazu. Obserwację zacznie już od momentu Twojego wejścia do gabinetu – dokona analizy ruchu chodu, dzięki czemu będzie mógł określić możliwe dysfunkcje. Dzięki specjalistycznemu wywiadowi można ustalić przeciwwskazania względne i bezwzględne do przeprowadzenia terapii. Po dokładnym badaniu terapeuta opracuje plan leczenia, który pomoże Ci przezwyciężyć ten uraz.

Badanie Fizjoterapeutyczne w Southampton

Fizjoterapeuta jest odpowiedzialny za kwalifikacje pacjenta na rehabilitację. Posiada doświadczenie i kompetencje do przeprowadzenia diagnostyki fizjoterapeutycznej. To proces składający się z:
 • Wywiadu
 • Oceny postawy i analizy ruchu
 • Testów i pomiarów
 • Postawienia diagnozy, omówienie jej z pacjentem
 • Planu terapii oraz predykcji na przyszłość

Profesjonalnie zebrany wywiad daje odpowiedz na pytania np.: z jakim problemem przyszedł pacjent? Co i dlaczego boli? Od kiedy są dolegliwości? Jak to się stało? Jakie są choroby współistniejące? Naprowadza to na mechanizm urazu oraz nakreśla sposób podejścia do problemu. Dużo problemów mięśniowo – szkieletowych można wywnioskować z samego wywiadu. Wychwycone zostaną ewentualne objawy sygnalizujące poważne zaburzenia, czyli czerwone flagi, np. nowotwór.

Gdy zaistnieje potrzeba terapeuta odsyła do lekarza pierwszego kontaktu w celu dogłębniejszej diagnostyki. Badanie przedmiotowe i podmiotowe polega na ocenie postawy oraz motoryki ciała. Zbadaniu odruchów, siły i napięcia mięśniowego czy zakresów ruchów w stawach. Jeśli jest taka potrzeba to zastosowanie pomiarów linijnych (długość kończyny i jej obwód). Ocena bólu pacjenta np. skalą VAS 0-10. Dzięki analizie zaburzeń czynnościowych ruchów oraz informacji, które udzielił pacjent wybierane są specjalne testy ortopedyczne oraz neurologiczne, które potwierdzają założone rozpoznanie, wtedy też zostanie postawiona diagnoza. Ważne jest omówienie i wyjaśnienie wyników badania z pacjentem.

Istotne znaczenie ma wiedza osoby na temat jej problemu, gdyż świadomość pacjenta wpływa na efekty rehabilitacji. Plan usprawniania bierze pod uwagę cel oraz możliwości indywidualne danej osoby. Nakreślane są etapy do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Metodę terapii dostosowujemy otrzymując wszystkie te informację. Zalecenia są ważnym elementem w procesie rehabilitacji. Terapeuta daje wskazówki poprawnej ergonomii, autoterapii czy ćwiczeń do wykonania w domu.

Zapisz się na wizytę

Jakie badania fizjoterapeutyczne wykonuje fizjoterapeuta?

Dla potrzeb fizjoterapii miejscowej, nasz specjalista wykonuje badania dynamiczne i statyczne.

Badania statyczne:

 1. Pomiary linijne długości kończyn – wykonywane są przy pomocy taśmy centymetrowej. Pozycje do badania powinny być stabilne i komfortowe zarówno dla pacjenta, jak i fizjoterapeuty. Pomiary wykonywane są obustronnie, zaczynając od kończyny zdrowej, a długości dzieli się na całkowite, odcinkowe i bezwzględne oraz względne.

 2. Pomiary obwodów – oceniany jest przyrost lub ubytek masy mięśniowej, ewentualne zmiany wysiękowe w stawach. Badanie przeprowadzane jest przy pomocy taśmy centymetrowej. ZMiany obwodów często są dynamiczne, dlatego pomiary wykonuje się co kilka dni.

 3. Badanie części recepcyjnej układu nerwowego – takie badanie przeprowadzane jest w przypadku chorób neurologicznych. Badane są receptory powierzchniowe, głębokie i korowe.

Badania dynamiczne:

 1. Badania z zakresu ruchomości – wykonywane są za pomocą goniometru. Zakres ruchomości może być czynny lub bierny, mierzy się go często orientacyjnie, np. badając odcinek lędźwiowy kręgosłupa, fizjoterapeuta nakazuje pacjentowi wykonanie testu palce-podłoga.

 2. Ocena siły mięśniowej – fizjoterpaeuta wykonuje badanie za pomocą testu Lovetta. Pozycja wyjściowa i opór zależą od stanu funkcjonalnego pacjenta. Test ma 6-stopniową skalę, gdzie 0 oznacza brak skurczu mięśnia, a 5 siłę prawidłową skurczu konkretnych grup mięśniowych.

 3. Testy czynnościowe – testy opracowane w celu oceny danej części ciała. Może to być test Otta badający ruchomość kręgosłupa w odcinku piersiowym lub Apleya diagnozujący uszkodzenia łąkotek.

Zapisz się na wizytę

Badanie fizjoterapeutyczne u specjalisty

Zabiegi fizjoterapeutyczne przeprowadzane są przez specjalistę z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i aktualną wiedzą z dziedziny rehabilitacji. Znając każdy mięsień, ścięgno oraz staw, a także jego zakresy ruchu, jest w stanie w prawidłowy sposób ocenić skalę urazu oraz dobrać konkretne leczenie, aby organizm jak najszybciej wrócił do pełnej sprawności i ruchomości. Badania neurologiczne i testy funkcjonalne wykonywane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu.

Konsultacja fizjoterapeutyczna pozwala ocenić stan pacjenta, zdiagnozować przyczynę przewlekłego bólu lub opracować leczenie urazu. Celem konsultacji jest analiza problemu, a w razie potrzeby zlecone może być wykonanie dodatkowych badań. Testy diagnostyczne umożliwiają dobranie odpowiedniego leczenia, aby pacjent w jak najkrótszym czasie mógł przebyć drogę od rehabilitacji do pełnej sprawności.

Scroll to Top