Badanie Fizjoterapeutyczne

Fizjoterapeuta przeprowadzi ocenę i badanie w celu zdiagnozowania i zrozumienia Twojego urazu. Po dokładnym badaniu terapeuta opracuje wtedy plan leczenia, który pomoże Ci przezwyciężyć ten uraz.

Badanie Fizjoterapeutyczne w Southampton

Fizjoterapeuta jest odpowiedzialny za kwalifikacje pacjenta na rehabilitację. Posiada doświadczenie i kompetencje do przeprowadzenia diagnostyki fizjoterapeutycznej. To proces składający się z:
  • Wywiadu
  • Oceny postawy i analizy ruchu
  • Testów i pomiarów
  • Postawienia diagnozy, omówienie jej z pacjentem
  • Planu terapii oraz predykcji na przyszłość
Profesjonalnie zebrany wywiad daje odpowiedz na pytania np.: z jakim problemem przyszedł pacjent? Co i dlaczego boli? Od kiedy są dolegliwości? Jak to się stało? Jakie są choroby współistniejące? Naprowadza to na mechanizm urazu oraz nakreśla sposób podejścia do problemu. Dużo problemów mięśniowo – szkieletowych można wywnioskować z samego wywiadu. Wychwycone zostaną ewentualne objawy sygnalizujące poważne zaburzenia, czyli „czerwone flagi”, np. nowotwór. Gdy zaistnieje potrzeba terapeuta odsyła do lekarza pierwszego kontaktu w celu dogłębniejszej diagnostyki. Badanie przedmiotowe i podmiotowe polega na ocenie postawy oraz motoryki ciała. Zbadaniu odruchów, siły i napięcia mięśniowego czy zakresów ruchów w stawach. Jeśli jest taka potrzeba to zastosowanie pomiarów linijnych (długość kończyny i jej obwód). Ocena bólu pacjenta np. skalą VAS 0-10. Dzięki analizie zaburzeń czynnościowych ruchów oraz informacji, które udzielił pacjent wybierane są specjalne testy ortopedyczne oraz neurologiczne, które potwierdzają założone rozpoznanie, wtedy też zostanie postawiona diagnoza. Ważne jest omówienie i wyjaśnienie wyników badania z pacjentem. Istotne znaczenie ma wiedza osoby na temat jej problemu, gdyż świadomość pacjenta wpływa na efekty rehabilitacji. Plan usprawniania bierze pod uwagę cel oraz możliwości indywidualne danej osoby. Nakreślane są etapy do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Metodę terapii dostosowujemy otrzymując wszystkie te informację. Zalecenia są ważnym elementem w procesie rehabilitacji. Terapeuta daje wskazówki poprawnej ergonomii, autoterapii czy ćwiczeń do wykonania w domu.

Zapisz się na wizytę

Przewiń do góry